Blogg

De senaste branschnyheterna, uppdateringarna och informationen om ägande för onoterade bolag.

Link to read blog post
24 augusti 2023
3 min läsning

Vad är vesting och hur fungerar det?-Del 3 av 4

Vesting är en term för processen att införtjäna erhållna aktier eller optioner över tid.
Link to read blog post
15 augusti 2023
5 min läsning

Hur bestäms värdet på en onoterad option? -Del 2 av 4

Att fastställa ett värde för onoterade optioner är viktigt av flera skäl. För det första kan det hjälpa investerare att förstå värdet...
Link to read blog post
27 juni 2023
3 min läsning

Grundläggande guide till optioner-Del 1 av 4

En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten...
Link to read blog post
1 juni 2023
3 min läsning

Flera aktieslag i Sverige: En guide för investerare

När det kommer till att investera i ett svenskt företag finns det många faktorer att ta hänsyn till. En av de viktigaste faktorerna är...
Link to read blog post
11 maj 2023
2 min läsning

Så fungerar pantsättning av aktier i NVR

Panträtt är en säkerhetsrätt avsedd att säkerställa fullgörandet av ett anspråk som den som lånar ut har mot den som lånar.
Link to read blog post
20 april 2023
3 min läsning

Aktiebokens syfte och användningsområde

Aktieboken ligger till grund för aktieägarnas möjlighet att utöva sin förvaltningsrätt och som ett medel för bolagets intressenter att avgöra vem som är aktieägare.
Link to read blog post
9 mars 2023
1 min läsning

Nordiska Värdepappersregistret inleder nationellt samarbete med Swedbank

NVR kommer från och med idag erbjuda sina automatiserade tjänster för administration av ägande i privatägda bolag till Swedbanks kunder.
Link to read blog post
7 mars 2023
3 min läsning

Vad är en aktiebok och varför mallar eller excel inte är ett bra alternativ

Oavsett om du är en entreprenör, professionell investerare eller jurist så vet du vikten av att ha korrekta register över ett företags transaktioner.