Nordiska Värdepappersregistret inleder nationellt samarbete med Swedbank

Johan Christensen
9 mars 2023
1 min läsning

Nordiska Värdepappersregistret (NVR) har meddelat att de inleder ett samarbete med Swedbank för att erbjuda sina automatiserade tjänster för administration av ägande i privatägda bolag till Swedbanks kunder.

NVR är en marknadsledande aktör inom ägaradministration med automatiserade tjänster för hantering av aktieböcker och optioner. Med sina drygt 22 000 aktiebolagskunder har NVR en uttalad strategi att växa genom strategiska samarbeten och arbetar sedan tidigare tätt med en rad ledande advokat- och redovisningsbyråer.

Att vi nu ingår ett samarbete med Swedbank, en av Sveriges största banker, stärker vår position som en betrodd leverantör ytterligare och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Swedbanks val att samarbeta med NVR visar att de har en stark och innovativ produkt som skapar förtroende och stärker tillförlitligheten i information som tidigare saknats helt eller presenterats i word eller excel.

NVRs molnbaserade och automatiserade tjänster kommer att vara tillgängliga för Swedbanks kunder från och med idag. Samarbetet är ett viktigt steg för NVR och Swedbank som kommer att hjälpa kunderna att effektivisera sin ägaradministration och hantera sina ägarfrågor på ett smidigt och pålitligt sätt.