Enkelt och automatiserat

Sveriges smartaste digitala aktiebok

Effektivisera hanteringen av er aktiebok - kom igång gratis på några minuter och låt våra guider hjälpa dig att enkelt hantera allt från ägarbyten till komplexa processer som emissioner, oavsett om ni är ett stort eller litet bolag

Sveriges smartaste digitala aktiebok interfaceSveriges smartaste digitala aktiebok interface

Enkel och digitaliserad ägarhantering för företag som behöver koll på sin ägardata

Små och stora aktiebolag

Upprätta en digital aktiebok och gör komplexa processer enkla

Koncerner

Enkel överblick över hela koncernens ägarförhållanden

Startups

Upprätta en korrekt aktiebok från dag 1

Venture Capital och Private Equity

Hantera aktieägarregister enkelt vid emissioner och ägartransaktioner

Investerare och delägare i onoterade innehav

Ägardepå som gör det möjligt för alla aktieägare att logga in och följa sina investeringar

För rådgivare som administrerar aktieböcker åt andra

Redovisnings- och revisionsbyråer

Uppför en korrekt aktiebok åt klienter på några minuter

Advokatbyråer och jurister

Professionell hantering av klienters aktieböcker

Digital Aktiebok

Digital Aktiebok

Allt du behöver för en korrekt aktiebok digitalt, och lite till

Registreringar av transaktioner och emissioner, hantering av aktiebrev och pantsättningar, ägaranalys samt rekonstruktion av förlorad aktiebok är enkelt att göra i plattformen. Dessutom underlättar den förberedelser inför bolagsstämma, skatteuträkningar samt erbjuder bevakning av data från bolagsverket.

Ikon checked

Cap table för enkel ägaröversikt

Ikon checked

Automatiska beräkningar vid registrering av emissioner och ägarförändringar

Ikon checked

Automatisk åtkomst för styrelsen & revisorer

Ikon checked

Automatisk synkronisering av uppgifter från bolagsverket

Ikon checked

Notiser och meddelanden till aktieägare

Ikon checked

Depåtjänst för ägare och investerare

Fler än 25 000 aktiebolag har förenklat sin administration och använder Sveriges ledande tjänst för digital aktiebok online

Klick, klick och så var det klart

Upprätta - registrera - uppdatera din aktiebok på nolltid

NVRs digitala aktiebok är designad för att du ska spendera minimalt med tid på administration och få mer tid till annat.

Integrationer som sparar tid

Data hämtas och uppdateras automatiskt direkt från Bolagsverkets och Skatteverkets register.

Inbyggd felkontroll vid ny data

Steg för steg flöden för att undvika misstag.

Transparent och tillgängligt

Uppdaterad och tillgänglig aktiebok 24/7 för alla berörda parter på en molnbaserad plats.

Kommunicera med bolagens aktieägare

Notiser och meddelanden skickas automatiskt till bolagens aktieägare vid händelser och uppdateringar i aktieboken.

100 % Automatiserat

Registrera alla händelser så sköter plattformen resten

NVRs system gör automatiskt alla beräkningar, tar fram rapporterna du behöver och skickar notiser till aktieägare och deras aktiedepåer vid händelser som påverkar dem.

Lägg till data och få automatisk uppdatering av...

Ägarförteckning/aktieägarregister (Cap table)

Aktiebokens historik 

Rapporter 

Ägardata

Automatiserat digital aktiebok
Värdeskapande

Ett komplett register över aktivt och historiskt ägande i ett bolag

Visste du att…

Det är fel i ca 95% av alla aktieböcker i företag med fler än 3 ägare? 

Det är styrelsens ansvar att det finns en korrekt aktiebok enligt aktiebolagslagen?

En aktiebok ska upprättas så snart samtliga aktieägare undertecknat stiftelseurkunden?

NVR hjälper dig möta alla formkrav som finns för aktieboken. Med NVR kan du enkelt registrera och överblicka det som en aktiebok måste innehålla, och mycket mer!

Aktienummer

Varje akties nummer, aktierna tas upp i nummerföljd i aktieboken.

Aktieslag

Det ska anges om det finns aktier av olika slag, exempelvis A- och B-aktie.

Införingsdatum

Händelsedatum till exempel överlåtelse då aktien har övergått till någon annan.

Aktiebrev

Aktiebrev som har utfärdats och till vilka aktieägare som de har utgetts till.

Aktieägarinformation

Aktieägarnas personnummer/org nummer, namn och postadress.

Förbehåll

Om aktien har något förbehåll som till exempel hembudsförbehåll.

Generera de rapporter som behövs

Generera de rapporter som behövs med ett klick

Rapporter för myndigheter, styrelsen, aktieägarna och revisions- & redovisningsbyrån genereras på några sekunder.

Ikon checked

Rapport på varje enskild aktieägare

Ikon checked

Fullständig aktiebok med historik

Ikon checked

Cap table 

Ikon checked

Alla registrerade händelser

Ikon checked

Bygg din egen rapport 

… Och mycket mer! 

Våra tjänster

Har du ingen aktiebok idag, behöver återskapa den eller registrera komplexa transaktioner?

Vi hjälper dig!

Upprätta aktiebok

Vi upprättar en digital aktiebok för ditt företag som följer aktiebolagslagen

Återskapa aktiebok

Få hjälp att återskapa och rekonstruera en förlorad eller felaktig aktiebok

Uppdatera aktiebok vid kapitalanskaffning och komplexa transaktioner

På förfrågan bistår vi med registreringar av komplexa transaktioner och ser till att allt blir rätt

Henrik Kristensen

Vår digitala aktiebok är designad av experter

För att du ska känna dig trygg att aktieboken uppförs korrekt

Sveriges ledande expert på aktiebokshantering, Henrik Kristensen, rådgivare till myndigheter och Sveriges ledande advokatbyråer, har säkerställt att alla steg och processer är enkla att utföra på ett korrekt sätt. Allt i enlighet med aktiebolagslagens krav på aktieboken.

Dessutom finns vi alltid tillgängliga för rådgivning.

Vad våra kunder tycker

Hör vad några av våra fantastiska kunder tycker om plattformen

Logotyp för MAQS Advokatbyrå
Vi har de högsta kraven på en korrekt, effektiv och säker hantering av all dokumentation då följderna blir stora och kostsamma om det skulle bli fel. Vi var noga med att välja ett enkelt och kostnadseffektivt digitalt verktyg som erbjuder högsta möjliga kvalité och säkerhet och har säkerställt att plattformen från NVR uppfyller alla våra krav.

Advokatbyrån Vinge

Logotyp för MAQS Advokatbyrå
Digital aktiebok sparar oss enormt mycket tid och minimerar risken för fel då allt sköts automatiskt eller med ett enkelt knapptryck vilket kunde ta flera timmar tidigare beroende på vilka uppdateringar som behövde göras.

MAQS Advokatbyrå

Så funkar det

Så funkar den digitala aktieboken

1.

Registrera dig enkelt och kom igång direkt

På några minuter har du registrerat ditt aktieägarregister och historiska händelser i din aktiebok

2.

Få en enkel överblick över aktieägare, ägande och händelser

När allt är registrerat får kan man enkelt överblicka alla transaktioner, aktivera depåtjänsten och bjuda in aktieägarna samt informera styrelse och VD som kan logga med BankID.

3.

Generera rapporter med ett klick

På några sekunder kan du generera rapporter till tex revisor, banken, styrelsen, myndigheter eller aktieägarna.

4.

Nya händelser? En aktiebok som är enkel att uppdatera

Annars komplexa processer som emissioner och överlåtelser enkla och smidiga att hantera. Följ stegen i plattformen så blir allt automatiskt korrekt.

Så funkar den digitala aktieboken

Vanliga frågor om aktieboken

Allt du behöver veta om NVR, aktieboken samt vår tjänst för digital aktiebok

Vem ansvarar för aktieboken?

Det är styrelsens ansvar att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig (ABL 5 Kap §7). Till böter eller fängelse i högst 1 år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att föra aktiebok, bevara eller hålla denna tillgänglig (ABL 30 Kap §1). I tillägg kan styrelsemedlemmarna även bli skadeståndsskyldiga i den händelse en enskild aktieägare eller tredjeman lider ekonomisk skada (ABL 29 Kap §1). Sanktionsbestämmelserna skall ses mot bakgrund av att det är av väsentlig betydelse för en aktieägare att vara införd i aktieboken.

Vilka effekter kan det få att inte ha ordning på sin aktiebok?

Ett ”svart hål” beskriver i det närmsta effekterna av att inte ha sin ägardata under kontroll.Det leder till att tid och pengar spenderas både internt och på konsulter vid tex transaktioner eller nyemissioner men det följs sällan upp eller mäts separat.

Vad händer om man inte har ordning på sin aktiebok?

Aktieboken är ett bolags enskilt viktigaste styrdokument ändå är det extremt eftersatt när det kommer till hur företag hanterar sin ägardata. Enligt vår erfarenhet är det extremt få företag idag kan lämna ifrån sig en korrekt aktiebok utan att lägga både mycket tid och pengar under processen.

Varför behövs en aktiebok?

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok och det är bolagets styrelse som är ansvariga för att upprätta aktieboken. Uppgifterna är offentliga och vem som helst kan begära ut dessa uppgifter från bolaget.

Finns det en tydlig definition av vad som är, och vad som inte är en aktiebok?

Uttrycklig definition vad som avses med en aktiebok finns inte i aktiebolagslagen. Formen för aktieboken kan man utläsa med hjälp av bestämmelserna i 5 kap 1, 2, och 5 §§. Där anges vad aktieboken skall ha för ändamål, dess form och vad den skall innehålla.