Enkel hantering av aktieböcker

Få full koll på era klienters aktieböcker

Säkerställ att aktiebolagslagen följs utan det onödiga merarbete som en aktiebok i excel kräver. Med en aktiebok online kan du snabbt och enkelt upprätta en korrekt aktiebok som är lätt att uppdatera.

Effektiv kundkännedom och datainsamling
Enkel kontroll av verklig huvudman
Enkelt att hämta data för rapporter till myndigheter
Enkel överblick och hantering

All data på samma ställe

En digital plattform för alla dina klienters aktieböcker ger dig fullständig kontroll.

Ikon checked

Alla klienter i samma gränssnitt

Ikon checked

100% digitalt

Ikon checked

Enkel överblick av aktieägardata och historik

Effektiviserad kundkännedom och datainsamling

Vi har automatiserat insamling och kontroll av klientdata så du kan minimera tidsåtgången samtidigt som du eliminerar mänskliga fel. Lagkrav kring kundkännedom (KYC - Know Your Customer) blir enkelt att uppfylla med den kompletterande informationen plattformen tillhandahåller.

Alltid uppdaterad med aktiebok online

Enkel versionshantering - alltid i molnet, alltid uppdaterad för alla

Ett uppdaterat digitalt register för allting som rör aktieboken

Så fort en händelse registreras är den digitala aktieboken online alltid uppdaterad för alla aktieägare och andra intressenter.

Generera de rapporter som behövs med ett klick

Rapporter för banker, skatteverket, styrelsen och aktieägarna genereras på några sekunder.

Ikon checked

Rapport på varje enskild aktieägare

Ikon checked

Fullständig aktiebok med historik

Ikon checked

Cap table 

Ikon checked

Alla registrerade händelser

Ikon checked

Bygg din egen rapport

… Och mycket mer!

Förenklad rapportering

All nödvändig data inom räckhåll

Information och data för årsredovisningar och skatterapportering i digitalt format

Vår plattform ger enkel tillgång till data för K10 och K12 för dina klienter, vilket förenklar årsbokslut och deklarationer.

Hantera alla typer av händelser som rör aktieboken, ägare och företagets kapital

NVR har utvecklats för att täcka precis alla scenarion som påverkar aktieboken. Följande händelser som påverkar aktieboken registreras med automatik korrekt i NVR:

Enkel överlåtelse

En säljare och en köpare

Avancerad överlåtelse

En köpare till många säljare, många säljare till en köpare eller många köpare till många säljare

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Uppdelning (split)

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Sammanläggning (omvänd split)

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Aktiebrev

Hantera utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning av aktier

Lägg till / ta bort pantsättning av aktier i aktieboken.

Säker behandling av aktieboken

Integritet, säkerhet, spårbarhet och versionshantering av aktiebokens data

Alla svenska användare verifieras med BankID och NVR krypterar all data

Många misstag beror på att enkla verktyg som Excel saknar funktioner för versionshantering, spårbarhet och datavalidering. Med NVR får du en aktiebok med:

Ikon checked

Inbyggda och automatiska säkerhetsrutiner

Ikon checked

Enkel versionshantering

Ikon checked

Tillgänglighet 24/7

En långsiktig lösning där det är lätt att göra rätt

NVRWord och Excel
Notiser och meddelanden vid händelser
Automatisk kontroll av rätt inmatning vid komplexa händelser
Enkel versionshantering
Full spårbarhet av historik
Tillgänglig för alla aktieägare och styrelse 24/7
Automatiska beräkningar vid split, emissioner och andra händelser
Kan generera digitala aktiebrev
Ägardepå
Automatiskt genererade rapporter
Integrationer till tredje parts register
Enkelt att följa lagar och regler