Kom igång gratis

Investeringsöversikt för dina onoterade innehav

Är företag du är delägare i anslutna till NVR? Då kan du överblicka aktier, optioner, värdepapper och rättigheter för dem och få notiser om alla uppdateringar och händelser som rör ditt ägande

Är inte dina bolagsinvesteringar anslutna till NVR?

Fler än 25 000 aktiebolag har förenklat sin administration och använder Sveriges ledande tjänst för digital aktiebok online

Enkel överblick och hantering

All data på samma ställe

En digital plattform för en överblick av dina investeringar

Alla anslutna investeringar i samma gränssnitt

100 % digitalt

Komplett översikt av dina innehavs värde och historik

Enkel åtkomst till data för deklarationen

Personlig ägardepå

Investeringsöversikt per innehav

I ägardepån finns en komplett översikt kring aktuella värdepappersinnehav och dess senaste data

Pris per aktie och totalsumma per transaktion

Plattformen räknar automatiskt om aktiepriserna vid splittar och andra händelser som påverkar värde per aktie så att datan alltid är aktuell.

Automatiskt genererade avräkningsnotor

Gör det enkelt att överblicka specifikationen av en aktieaffär

Inga mallar eller dokument behövs

Genereras automatiskt vid överlåtelser

Pris, aktienummer, förbehåll och annan dokumentation

Säker lagring i molnet

Säker behandling av aktieboken

Bli notifierad om alla förändringar som påverkar dina innehav

Meddelanden & notiser vid händelser

Bli automatiskt notifierad vid överlåtelser, emissioner och andra händelser som påverkar ditt innehav. Välj att bli notifierad via e-post eller SMS. 

Förenklad rapportering

All nödvändig data inom räckhåll

Hämta data för årsredovisningar och skatterapportering

Vår plattform förenklar insamling och beräkning av data för K10 och K12, vilket underlättar årsbokslut och deklarationer för dig.

Vanliga frågor om vår ägardepå

Tillhandahåller NVR kapitalförsäkring, KF, för onoterade innehav? 

Du kan ha kapitalförsäkring genom andra aktörer och samtidigt ha kvar din aktiebok i NVR. Det finns alltså inga krav på att aktieboken behöver finnas hos samma leverantör som tillhandahåller kaptialförsäkringen.

Hur fungerar NVRs ägardepå?

Om ett företag som du är delägare i har valt att ha sin digitala aktiebok hos NVR så kommer ditt innehav i företaget automatiskt att synas i din depå om du skapar ett konto. Detta innebär att du kan använda NVR för att se alla dina anslutna onoterade innehav i samma vy. Du kan enkelt överblicka storlek på innehav, antal aktier, kvotvärde vid senaste värdering, och mycket mer. Dessutom får du automatiskt genererade avräkningsnotor till din depå om en överlåtelse för ett av dina innehav registreras.