Enkel hantering av aktieböcker

NVR gör det enkelt att hantera stora mängder ägardata och komplexa ägarförhållanden

NVRs tjänst för digital aktiebok hanterar allt från små till stora aktieägarregister och ägarstrukturer, och gör annars komplexa processer som emissioner och överlåtelser enkla och smidiga att hantera, oavsett mängd bolag

Fler än 25 000 aktiebolag har förenklat sin administration och använder Sveriges ledande tjänst för digital aktiebok online

Enkel överblick och hantering

Den perfekta tjänsten för digital aktiebok och koncernträd för…

Stora koncerner

Holding- och investmentbolag

Komplexa ägarstrukturer

Företag med många aktieägare

Företag som genomgått emissioner och kapitalrundor

Funkar för alla storlekar

Registrera händelser i aktieboken - koncernträdet uppdateras och visualiseras automatiskt

NVRs system gör automatiskt alla kalkyleringar där en korrekt ägarstruktur genereras så fort en överlåtelse eller annan händelse registreras.

Dessutom kan du direkt ta fram rapporterna du behöver och notiser skickas till aktieägare och deras ägardepåer vid händelser som påverkar dem.

Automatisk uppdatering av 

Aktieägarregister (Cap table)

Koncernträd och ägarförhållanden

Rapporter

Historik

All ägardata

Funkar för alla storlekar

Hantera ägandet i 1, 10, 100 eller 1000 bolag

NVRs digitala aktiebok gör det enkelt att hantera komplexa transaktioner för alla storlekar av transaktioner och företag

Automatiska beräkningar

När du registrerar en händelse i aktieboken beräknas automatiskt saker som värderingar och kvotvärde och ger direkt uppdaterade cap table, rapporter och koncernträd för alla bolag.

Emissioner, splittar och andra händelser

Komplexa händelser är enkla att registrera, oavsett mängden bolag du hanterar. Plattformen ser till att all inmatning blir korrekt.

Autogenererade avräkningsnotor vid överlåtelser

Vid överlåtelser genereras en avräkningsnota till köpare och säljare automatiskt, som sen är tillgänglig digitalt i plattformen.

Uppdaterat för alla bolag och aktieägare

Med en digital tjänst i molnet blir alla aktieägare notifierade direkt när händelser som påverkar dom registreras.

All data på samma ställe

Se all ägardata i samma gränssnitt

Få ägaröverblick per koncern, bolag eller ägare

Med NVR kan du enkelt överblicka:

Aktienummer

Varje akties nummer, aktierna tas upp i nummerföljd i aktieboken.

Aktieslag

Det ska anges om det finns aktier av olika slag, exempelvis A- och B-aktie.

Införingsdatum

Händelsedatum till exempel överlåtelse då aktien har övergått till någon annan.

Aktiebrev

Aktiebrev som har utfärdats och till vilka aktieägare som de har utgetts till.

Aktieägarinformation

Aktieägarnas personnummer/org nummer, namn och postadress.

Förbehåll

Om aktien har något förbehåll som till exempel hembudsförbehåll.

Historik

Se vem som ägt vad, när och hur koncernstrukturen sett ut vid en given tidpunkt.

Överlåtelser, emissioner och aktiehändelser

Hantera alla typer av händelser som rör aktieboken, ägare och företagets kapital

NVR har utvecklats för att täcka precis alla scenarion som påverkar aktieboken. Följande händelser som påverkar aktieboken registreras med automatik korrekt i NVR:

Enkel överlåtelse

En säljare och en köpare

Avancerad överlåtelse

En köpare till många säljare, många säljare till en köpare eller många köpare till många säljare

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Uppdelning (split)

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Sammanläggning (omvänd split)

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Aktiebrev

Hantera utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning av aktier

Lägg till / ta bort pantsättning av aktier i aktieboken.

Flera administratörer? Inga problem.

Nu slipper du skicka excel-filer fram och tillbaka - Alltid i molnet, alltid tillgänglig, alltid uppdaterad för alla

I NVRs plattform kan kollegor enkelt administrera stora mängder bolag och sömlöst samarbeta med alla bolagens aktieböcker i samma gränssnitt online

Generera de rapporter som behövs med ett klick

Rapporter till banken, styrelsen, aktieägarna eller revisorn genereras på några sekunder. 

Ikon checked

Rapport på varje enskild aktieägare

Ikon checked

Fullständig aktiebok med historik

Ikon checked

Cap table 

Ikon checked

Alla registrerade händelser

Ikon checked

Bygg din egen rapport 

… Och mycket mer! 

Generera de rapporter som behövs
Henrik Kristensen

Vår digitala aktiebok är designad av experter

För att du ska känna dig trygg att aktieboken uppförs korrekt

Sveriges ledande expert på aktiebokshantering, Henrik Kristensen, rådgivare till myndigheter och Sveriges ledande advokatbyråer, har säkerställt att alla steg och processer är enkla att utföra på ett korrekt sätt. Allt i enlighet med aktiebolagslagens krav på aktieboken.

Dessutom finns vi alltid tillgängliga för rådgivning.

Våra tjänster

Har du ingen aktiebok idag, behöver återskapa den eller registrera komplexa transaktioner?

Vi hjälper dig!

Upprätta aktiebok

Vi upprättar en digital aktiebok för ditt företag som följer aktiebolagslagen.

Återskapa aktiebok

Få hjälp att återskapa och rekonstruera en förlorad eller felaktig aktiebok.

Kapitalanskaffning och komplexa transaktioner

På förfrågan bistår vi med registreringar av komplexa transaktioner och ser till att allt blir rätt.

En långsiktig lösning där det är lätt att göra rätt

NVRWord och Excel
Notiser och meddelanden vid händelser
Automatisk kontroll av rätt inmatning vid komplexa händelser
Enkel versionshantering
Full spårbarhet av historik
Tillgänglig för alla aktieägare och styrelse 24/7
Automatiska beräkningar vid split, emissioner och andra händelser
Kan generera digitala aktiebrev
Ägardepå
Automatiskt genererade rapporter
Integrationer till tredje parts register
Enkelt att följa lagar och regler