Registrera händelser i aktieboken

Registrera alla händelser så sköter plattformen resten

Hantera enkelt allt från ägarbyten till komplexa processer som emissioner, oavsett om ni är ett stort eller litet bolag, med en dedikerad digital tjänst för er aktiebok

Nyemissioner och fondemissioner
Teckningsoptioner, optionsprogram och personaloptioner
Registrera aktieägare och ägarbyten
Registrera hembudsförbehåll och förköpsförbehåll 
Enkel uppdatering av aktiebok

Fler än 25 000 aktiebolag har förenklat sin administration och använder Sveriges ledande tjänst för digital aktiebok online

Så funkar den digitala aktieboken

Klick, klick och så var det klart

Enkel och smidig registrering av händelser - Uppdatera din aktiebok på nolltid

Med inbyggd felkontroll och automatiska beräkningar gör NVRs digitala aktiebok det enkelt att hantera komplexa transaktioner för alla storlekar av transaktioner och företag, så ni kan spendera minimalt med tid på administration och få mer tid till annat.

Spar tid med en lösning där det är lätt att göra rätt

Automatiska beräkningar

När du registrerar en händelse i aktieboken beräknas automatiskt saker som värderingar och kvotvärde och ger direkt uppdaterade cap table och rapporter för alla bolag.

Inbyggd felkontroll

Produkten är designad för att det inte ska kunna bli fel när man uppdaterar sin aktiebok, oavsett hur komplex händelsen är. Dessutom meddelar plattformen vad som behöver rättas till.

Emissioner, splittar och andra händelser

Komplexa händelser är enkla att registrera. Plattformen ser till att all inmatning blir korrekt, där en split eller emission registreras på nolltid.

Autogenererade avräkningsnotor vid överlåtelser, emissioner och indragningar

Vid överlåtelser och emissioner genereras en avräkningsnota till köpare och säljare automatiskt som är tillgänglig digitalt i plattformen.

Uppdaterat för alla bolag och aktieägare

Med en digital tjänst i molnet blir alla aktieägare notifierade direkt när händelser som påverkar dem registreras.

Överlåtelser, emissioner och aktiehändelser

Hantera alla typer av händelser som rör aktieboken, ägare och företagets kapital

NVR har utvecklats för att täcka precis alla scenarion som påverkar aktieboken. Följande händelser som påverkar aktieboken registreras med automatik korrekt i NVR:

Enkel överlåtelse

En säljare och en köpare

Avancerad överlåtelse

En köpare till många säljare, många säljare till en köpare eller många köpare till många säljare

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Uppdelning (split)

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Sammanläggning (omvänd split)

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Aktiebrev

Hantera utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning av aktier

Lägg till / ta bort pantsättning av aktier i aktieboken.

Digital aktiebok online

En dedikerad digital plattform som gör det enkelt att hantera ägande och händelser som påverkar företagets kapital

Alltid uppdaterat med en molnbaserad lösning

Så fort en händelse registreras så är er digitala aktiebok online alltid uppdaterad för alla aktieägare och intressenter. 

Enkel ägaröverblick

När händelsen registrerats uppdateras automatiskt koncernträd, information om ägares innehav samt ger ett komplett cap table.

Generera rapporter med några klick

Alla autogenererade rapporter får alltid datan direkt från de beräkningar som utförts när en ny händelse registrerats.

Uppdatering av aktieboken

När ska aktieboken uppdateras och hur uppdaterar man den?

Vad är en händelse som påverkar aktieboken?

Händelser kan vara vanliga transaktioner, nyemissioner, omstämplingar, splittar och mycket mer. Se listan ovan över vilka händelser vi stödjer.

När ska aktieboken uppdateras?

Förenklat ska aktieboken uppdateras så snart som möjligt när något som påverkar ägandet och därmed aktierna eller kapitalet i bolaget skett. Det kan vara en split, emission, överlåtelse eller något annat.

Hur uppdaterar man aktieboken?

Registrering sker enkelt i systemet och vi stödjer en mängd olika händelser, exempelvis kan man uppdatera aktieboken vid nyemission. När en ny händelse har registrerats kommer ändringarna automatiskt att återspeglas i rapporter och ägaröversikter. 

En långsiktig lösning där det är lätt att göra rätt

NVRWord och Excel
Notiser och meddelanden vid händelser
Automatisk kontroll av rätt inmatning vid komplexa händelser
Enkel versionshantering
Full spårbarhet av historik
Tillgänglig för alla aktieägare och styrelse 24/7
Automatiska beräkningar vid split, emissioner och andra händelser
Kan generera digitala aktiebrev
Ägardepå
Automatiskt genererade rapporter
Integrationer till tredje parts register
Enkelt att följa lagar och regler

Vad våra kunder tycker

Hör vad några av våra fantastiska kunder tycker om plattformen

Logotyp för MAQS Advokatbyrå
Vi har de högsta kraven på en korrekt, effektiv och säker hantering av all dokumentation då följderna blir stora och kostsamma om det skulle bli fel. Vi var noga med att välja ett enkelt och kostnadseffektivt digitalt verktyg som erbjuder högsta möjliga kvalité och säkerhet och har säkerställt att plattformen från NVR uppfyller alla våra krav.

Advokatbyrån Vinge

Logotyp för MAQS Advokatbyrå
Digital aktiebok sparar oss enormt mycket tid och minimerar risken för fel då allt sköts automatiskt eller med ett enkelt knapptryck vilket kunde ta flera timmar tidigare beroende på vilka uppdateringar som behövde göras.

MAQS Advokatbyrå

Vanliga frågor om aktieboken

Allt du behöver veta om NVR, aktieboken samt vår tjänst för digital aktiebok

Vad är viktigt att tänka på vid uppdatering av aktieboken för att försäkra sig om att den är korrekt och uppdaterad?

Säkerställ att man har rätt identifiering på alla ägarna. Är det svenska ägare så validerar NVR automatiskt på person- och organisationsnummer där adress hämtas via tillgänglig register.

Hur uppdaterar jag uppgifter hos Bolagsverket efter ändringar i aktieboken?

Aktieboken uppdateras inte hos Bolagsverket. Däremot så kräver vissa förändringar registrering på bolagsverket och det kan också vara så att verklig huvudman ändras som en konsekvens av förändringar i aktieboken och detta ska då uppdateras på Bolagsverket. 

Vilken information behövs för att uppdatera aktieboken efter genomförd nyemission?

Man behöver fördela de nya aktierna de som tecknat dem. Följande information om tecknarna ska framgå av aktieboken, person/orgnummer, namn, adress samt datum för införande (datum för emissionen)

Vilka specifika steg krävs för att uppdatera aktieboken korrekt?

Beroende på vilken typ av förändring som skett så uppdateras aktieboken genom att man registrerar en ny händelse i NVR. 

Hur ofta bör aktieboken uppdateras för att hålla den aktuell?

En aktiebok ska uppdateras omgående när förändring har skett och får inte vara äldra än 3 månader gammal. 

Hur genomförs och registreras omstämpling av aktier i aktieboken?

Registrera enomstämpling av aktier (se våra guider)

Vad behöver jag göra i aktieboken när aktier dras in?

Registrera en indragning av aktier (se våra guider)

Hur dokumenteras ett optionsprogram?

Ett optionsprogram föregås normalt av ett styrelsebesult om att ställa ut ett givet antal optioner. Detta antal utgör programmets högsta tillåtna antal optioner som kan ges ut. Normalt följs detta sedan av att samtliga eller delar av det totala antalet ges ut till nyckelpersoner. Beroende på.

Vilka åtgärder krävs för att korrekt ändra information i aktieboken?

Beroende på vilken typ av förändring som skett så uppdateras aktieboken genom att man registrerar en ny händelse i NVR.

Hur registreras teckningsoptioner i aktieboken?

Teckningsoptioner registreras inte i aktieboken utan är ett separat register som i sig liknar en aktiebok och kan också påverkas av tex en split. 

Vilka steg följer jag för att uppdatera aktieboken efter en förändring bland aktieägarna?

Beroende på vilken förändring som skett så följer man stegen i våra guider. NVR har stöd för all förändringar som påverkar aktieboken. T.ex. kan du enkelt registrera aktieöverlåtelser, avancerade överlåtelser, administrera saker såsom förbehåll för vissa innehav och mycket mer.

Hur uppdaterar jag aktieboken med innehav med hembudsförbehåll och förköpsförbehåll?

Om du ska registrera ett innehav eller en aktiepost med hembudsförbehåll eller förköpsförbehåll gör du enkelt det genom att ange det när du upprättar din aktiebok, eller registrerar en emission eller överlåtelse i din aktiebok.

Hur registrerar jag en fondemission i aktieboken?

Du registrerar enkelt en fondemission och får aktieboken uppdaterad automatiskt  genom att registrera fondemissionen i NVRs plattform. Välj vilket bolag du vill registrera fondemissionen för, klicka på registrera händelse, fondemission och fyll sedan i efterfrågade uppgifter. När du gjort det uppdateras direkt alla rapporter, ägaröversikter och aktieposter.

Hur uppdaterar jag aktieboken efter en nyemission?

Du uppdaterar enkelt aktieboken vid en nyemission genom att registrera den i NVRs plattform. Välj vilket bolag du vill registrera nyemission för, klicka på registrera händelse, nyemission och fyll sedan i efterfrågade uppgifter. När du gjort det uppdateras direkt alla rapporter, ägaröversikter och aktieposter.

Hur registrerar jag en ny aktieägare i aktieboken?

Nya ägare tillkommer oftast via överlåtelser eller emissioner. Läs våra guider för hur man registrerar detta korrekti aktieboken.