Digitalt cap table

Få koll på och strukturera er ägardata med ett digitalt cap table

Effektivisera hanteringen av transaktioner, emissioner och ägardata med en dedikerad digital plattform

Kom igång gratis på några minuter och låt våra guider hjälpa er att enkelt hantera allt från ägarbyten till komplexa processer som emissioner. När du registrerat din aktiebok eller en händelse uppdateras ert cap table automatiskt

Fler än 25 000 aktiebolag har förenklat sin administration och använder Sveriges ledande tjänst för digital aktiebok online

Komplett överblick

Få koll på vem som äger vad och hur mycket med all ägardata samlad på ett och samma ställe

Filtrera på ägartyp samt se alla detaljer för en ägares innehav, såsom storlek, rösträtt, förbehåll och aktienummer

Med NVR kan du enkelt överblicka:

Antal aktieägare

Förteckning över bolagets ägande fördelat på samtliga individuella aktieägare.

Ägarandel, röstandel och röstfördelning

Sammanställning av hur bolagets ägar- och röstandelar fördelas.

Kapitalstruktur

Typ av aktier, förbehåll, utställda optioner och annat.

Ägaruppdateringar

Uppdateras automatiskt vid registrering av nya händelser.

Aktieägarinformation

Synkronisering av uppgifter från bolagsverket.

Ägartyp

Sätt egna taggar för att enkelt se om en ägare är affärsängel, företag, grundare eller anställd samt i vilken fas de investerat.

Historik

Se alla ägarbyten, emissioner och andra händelser som påverkat aktieboken och företagets kapital historiskt.

Varför behöver jag en aktiebok?

Det enklaste sättet att vara förberedd för kommande kapitalrundor och due diligence

Så länge ni har en uppdaterad aktiebok är ert cap table redo att presenteras för styrelse & investerare med ett klick 

Digital aktiebok med automatiska beräkningar

Registrera händelsen i aktieboken och erat cap table uppdateras automatiskt

NVRs digitala aktiebok gör det enkelt att hantera komplexa transaktioner för företag av alla storlekar

Automatiska beräkningar

När du registrerar en händelse i aktieboken beräknas automatiskt saker som värderingar och kvotvärde och ger direkt uppdaterade cap table och rapporter.

Emissioner, splittar och andra händelser

Komplexa händelser är enkla att registrera, Plattformen ser till att all inmatning blir korrekt.

Inbyggd felkontroll

Produkten är designad för att det inte ska kunna bli fel när man uppdaterar sin aktiebok, oavsett hur komplex händelsen är. Dessutom meddelar plattformen vad som behöver rättas till.

Autogenererade avräkningsnotor vid överlåtelser

Vid överlåtelser genereras en avräkningsnota till köpare och säljare automatiskt som är tillgänglig digitalt i plattformen.

Uppdaterat för alla bolag och aktieägare

Med en digital tjänst i molnet blir alla aktieägare notifierade direkt när händelser som påverkar dem registreras.

Överlåtelser, emissioner och andra händelser

NVRs tjänst för digital aktiebok hanterar alla typer av händelser

NVR har utvecklats för att täcka precis alla scenarion som kan påverka aktieboken. Här är några av de vanligaste vi enkelt hanterar:

Enkel överlåtelse

En säljare och en köpare

Avancerad överlåtelse

En köpare till många säljare, många säljare till en köpare eller många köpare till många säljare

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Uppdelning (split)

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Sammanläggning (omvänd split)

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Aktiebrev

Hantera utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning av aktier

Lägg till / ta bort pantsättning av aktier i aktieboken.

Vad är ett cap table?

Cap table - ett komplett register över ägarfördelning i onoterade bolag

Ett cap table är inte en aktiebok, men däremot ett resultat av de händelser som har påverkat ett bolags ägande vid en given tidpunkt. Enkelt kan man säga att ett cap table beskriver nuläget medan aktieboken berättar historien som leder fram till nuläget. Många företag utger sig ha koll på nuläget men utan historien är inte nuläget mycket värt.

Ett Cap Table innehåller bland annat en lista över alla aktieägare i ett bolag och hur mycket var och en äger. När det kommer till aktieboken så regleras både dess innehåll och process av Aktiebolagslagen (ABL). Aktiebokens huvuduppgift är i princip att säkra spårbarheten i företagets ägande, medan ett cap table ger en nuläges-överblick över ägandet samt rättigheter förknippade med en viss ägandepost.

Vad måste finnas i ett Cap Table?

Det finns egentligen inga formkrav eller lagkrav gällande ett cap table. Det är helt enkelt en produkt av en korrekt aktiebok, men som ger en förenklad överblick över nuläget i bolaget. Ett cap table behöver kunna tas ut bland annat för att avgöra röstlängd på bolagsstämma, fördela aktieutdelningar samt allokera av likvider vid en försäljning. Därför krävs en korrekt aktiebok, oavsett hur du tänkt använda ditt cap table.

Hur upprättar jag ett Cap Table?

Det är enkelt: upprätta en korrekt aktiebok så genererar NVR automatiskt ett korrekt cap table. Du kan läsa mer om hur man upprättar en korrekt aktiebok här.