Vad är en aktiebok?

Aktieboken är ett register över aktiva och historiska ägare i ett bolag

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok och det är bolagets styrelse som är ansvariga för att upprätta den. Uppgifterna är offentliga och vem som helst kan begära ut dessa uppgifter från bolaget.

Aktienummer

Varje akties nummer, aktierna tas upp i nummerföljd i aktieboken.

Aktieslag

Det ska anges om det finns aktier av olika slag, exempelvis A- och B-aktie.

Införingsdatum

Händelsedatum till exempel överlåtelse då aktien har övergått till någon annan.

Aktiebrev

Aktiebrev som har utfärdats och till vilka aktieägare som de har utgetts till.

Äktieägarinformation

Aktieägarnas personnummer/org nummer, namn och postadress.

Förbehåll

Om aktien har något förbehåll som till exempel hembudsförbehåll.

Automatiserad process

Vi hjälper till med med lag- och regelefterlevnad.

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok. Uppgifterna i aktieboken ligger till grund för vem som har rätt att rösta på bolagsstämman och vem som ska få del av vinstutdelning. Använd ett verktyg för ägandeadministration som möjliggör en automatiserad process som ser till att det blir rätt.

Registrera ny händelse

Få hjälp med att registrera och automatisera nya händelser.

Händelsen har registreras

Händelser registreras automatiskt och visas under aktiebokshändelser som en del av bolagets verisionshistorik

Aktieboken uppdateras automatiskt

Vi ser till att aktieboken alltid är aktuell och uppfyller de lagar och bestämmelser som finns.

Notifierar aktieägare om förändringar

När händelser och aktieboken har uppdateras skickas automatiskt en notis ut till berörda aktieägare och deras aktiedepåer.

Produktegenskaper

Fördelarna med ett digitalt och dedikerat verktyg är många

Ingen hade accepterat ett ägarbevis på papper, i word eller excel när det kommer till noterade aktier – varför skulle man med dagens möjligheter göra det bara för att bolaget är onoterat?

Digital Aktiebok hos NVR
Word och Excel
Fysisk aktiebok
Single source of truth
Inkluderat produkten
Stöds inte av produkten
Stöds till viss del. i produkten
Full spårbarhet
Inkluderat produkten
Stöds inte av produkten
Stöds till viss del. i produkten
Varningar och begränsningar
Inkluderat produkten
Litet stöd av produkten
Stöds inte av produkten
Automatiska funktioner
Inkluderat produkten
Litet stöd av produkten
Stöds inte av produkten
Compliance enligt ABL
Inkluderat produkten
Stöds inte av produkten
Stöds till viss del. i produkten
Åtkomst för styrelse och revisor
Inkluderat produkten
Stöds inte av produkten
Stöds inte av produkten

Andra fördelar med digital aktiebok

Transparent

En molnbaserad sanning. Glöm alla problem med flera olika versioner.

Omedelbar

Aktieboken uppdateras i realtid för alla stakeholders inom bolaget.

Tillförlitlig

Spårbart och tillförlitligt både mot ägare och övriga intressenter.

Inkluderande

Kommunikationskanal mot ägarna som kan följa sina innehav via depåtjänsten.

Hög säkerhet

Inloggning via BankID och krypterade cloudservrar.