Enkelt och automatiserat

Sveriges smartaste digitala aktiebok

Effektivisera hanteringen av er aktiebok - kom igång gratis på några minuter och låt våra guider hjälpa dig att enkelt hantera allt från ägarbyten till komplexa processer som emissioner, oavsett om ni är ett stort eller litet bolag

Fler än 25 000 aktiebolag har förenklat sin administration och använder Sveriges ledande tjänst för digital aktiebok online

Digital aktiebok med automatiska beräkningar

Registrera händelsen och så sköter plattformen resten

Upprätta - registrera - uppdatera din aktiebok på nolltid

NVRs digitala aktiebok gör det enkelt att hantera komplexa transaktioner för alla storlekar av transaktioner och företag

Automatiska beräkningar

När du registrerar en händelse i aktieboken beräknas automatiskt saker som värderingar och kvotvärde och ger direkt uppdaterade cap table och rapporter.

Inbyggd felkontroll

Produkten är designad för att det inte ska kunna bli fel när man uppdaterar sin aktiebok, oavsett hur komplex händelsen är. Dessutom meddelar plattformen vad som behöver rättas till.

Emissioner, splittar och andra händelser

Komplexa händelser är enkla att registrera, oavsett mängden bolag du hanterar. Plattformen ser till att all inmatning blir korrekt.

Autogenererade avräkningsnotor vid överlåtelser

Vid överlåtelser genereras en avräkningsnota till köpare och säljare automatiskt som är tillgänglig digitalt i plattformen.

Uppdaterat för alla bolag och aktieägare

Med en digital tjänst i molnet blir alla aktieägare notifierade direkt när händelser som påverkar dem registreras.

Något som är extra komplicerat? Vi upprättar aktieboken och registrerar allt åt er.

Automatiserade beräkningar och uppdateringar

Registrera händelser i aktieboken - koncernträdet uppdateras och visualiseras automatiskt

NVRs system gör automatiskt alla kalkyleringar där en korrekt ägarstruktur genereras så fort en överlåtelse eller annan händelse registreras. Dessutom kan du direkt ta fram rapporterna du behöver.

Automatisk uppdatering av...

Aktieägarregister (Cap table)

Koncernträd och ägarförhållanden

Rapporter

Historik

All ägardata

Registrera händelser
Digital aktiebok online

Enkel versionshantering med full historik - alltid i molnet, alltid uppdaterad för alla

Ett uppdaterat digitalt register för allting som rör din aktiebok

Så fort en händelse registreras så är er digitala aktiebok online alltid uppdaterad för alla aktieägare och intressenter. Dessutom sparas all historik över uppdateringar samt hur aktieboken såg ut vid ett givet tillfälle.

Aktieägarna älskar sin digitala ägardepå

Äntligen får dina aktieägare en översikt över sina onoterade aktier och derivat i egen, digital ägardepå med full historik över händelser, senaste värdering och mycket mer.

Vid överlåtelser genereras dessutom avräkningsnotor för köpare och säljare automatiskt som de kan ladda ner!

Varför behöver jag en digital aktiebok?

Du får stenkoll på allt

Visste du att…

Det är fel i ca 95% av alla aktieböcker i företag med fler än 3 ägare?

Det är styrelsens ansvar att det finns en korrekt aktiebok enligt aktiebolagslagen?

En aktiebok ska upprättas så snart samtliga aktieägare undertecknat stiftelseurkunden?

NVR hjälper dig möta alla formkrav som finns för aktieboken. Med NVR kan du enkelt registrera och överblicka det som en aktiebok måste innehålla:

Aktienummer

Varje akties nummer, aktierna tas upp i nummerföljd i aktieboken.

Aktieslag

Det ska anges om det finns aktier av olika slag, exempelvis A- och B-aktie.

Införingsdatum

Händelsedatum till exempel överlåtelse då aktien har övergått till någon annan.

Aktiebrev

Aktiebrev som har utfärdats och till vilka aktieägare som de har utgetts till.

Aktieägarinformation

Aktieägarnas personnummer/org nummer, namn och postadress.

Förbehåll

Om aktien har något förbehåll som till exempel hembudsförbehåll.

Har du ingen aktiebok idag, behöver återskapa den eller registrera komplexa transaktioner?

Vi hjälper dig!

Upprätta aktiebok

Vi upprättar en digital aktiebok för ditt företag som följer aktiebolagslagen.

Återskapa aktiebok

Få hjälp att återskapa och rekonstruera en förlorad eller felaktig aktiebok.

Kapitalanskaffning och komplexa transaktioner

På förfrågan bistår vi med registreringar av komplexa transaktioner och ser till att allt blir rätt.

Överlåtelser, emissioner och aktiehändelser

Hantera alla typer av händelser som rör aktieboken, ägare och företagets kapital

NVRs digitala aktiebok har utvecklats för att täcka precis alla scenarion som kan påverka aktieboken. Här är några av de vanligaste vi enkelt hanterar:

Enkel överlåtelse

En säljare och en köpare

Avancerad överlåtelse

En köpare till många säljare, många säljare till en köpare eller många köpare till många säljare

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Uppdelning (split)

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Sammanläggning (omvänd split)

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Aktiebrev

Hantera utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning av aktier

Lägg till / ta bort pantsättning av aktier i aktieboken.

En långsiktig lösning där det är lätt att göra rätt

NVRWord och Excel
Notiser och meddelanden vid händelser
Automatisk kontroll av rätt inmatning vid komplexa händelser
Enkel versionshantering
Full spårbarhet av historik
Tillgänglig för alla aktieägare och styrelse 24/7
Automatiska beräkningar vid split, emissioner och andra händelser
Kan generera digitala aktiebrev
Ägardepå
Automatiskt genererade rapporter
Integrationer till tredje parts register
Enkelt att följa lagar och regler

Vad våra kunder tycker

Hör vad några av våra fantastiska kunder tycker om plattformen

Logotyp för MAQS Advokatbyrå
Vi har de högsta kraven på en korrekt, effektiv och säker hantering av all dokumentation då följderna blir stora och kostsamma om det skulle bli fel. Vi var noga med att välja ett enkelt och kostnadseffektivt digitalt verktyg som erbjuder högsta möjliga kvalité och säkerhet och har säkerställt att plattformen från NVR uppfyller alla våra krav.

Advokatbyrån Vinge

Logotyp för MAQS Advokatbyrå
Digital aktiebok sparar oss enormt mycket tid och minimerar risken för fel då allt sköts automatiskt eller med ett enkelt knapptryck vilket kunde ta flera timmar tidigare beroende på vilka uppdateringar som behövde göras.

MAQS Advokatbyrå

Så funkar det

Så funkar den digitala aktieboken

1.

Registrera dig enkelt och kom igång direkt

På några minuter har du registrerat ditt aktieägarregister och historiska händelser i din aktiebok

2.

Få en enkel överblick över aktieägare, ägande och händelser

När allt är registrerat får kan man enkelt överblicka alla transaktioner, aktivera depåtjänsten och bjuda in aktieägarna samt informera styrelse och VD som kan logga med BankID.

3.

Generera rapporter med ett klick

På några sekunder kan du generera rapporter till tex revisor, banken, styrelsen, myndigheter eller aktieägarna.

4.

Nya händelser? En aktiebok som är enkel att uppdatera

Annars komplexa processer som emissioner och överlåtelser enkla och smidiga att hantera. Följ stegen i plattformen så blir allt automatiskt korrekt.

Så funkar den digitala aktieboken