Enkelt och automatiserat

Få koll på och strukturera er ägardata

Effektivisera hanteringen av aktieboken och ägardata med en dedikerad, digital plattform

Kom igång gratis på några minuter och låt våra guider hjälpa er att enkelt hantera allt från ägarbyten till komplexa processer som emissioner, för alla era innehav.

Fler än 25 000 aktiebolag och ledande advokatbyråer, investmentbolag och inkubatorer använder och rekommenderar NVRs tjänst för digital aktiebok online

Få koll på vem som äger vad och hur mycket

Filtrera på ägartyp samt se alla detaljer för en ägares innehav, såsom storlek, rösträtt, förbehåll och aktienummer

Med NVR kan du enkelt överblicka:

Aktienummer

Varje akties nummer, aktierna tas upp i nummerföljd i aktieboken.

Aktieslag

Det ska anges om det finns aktier av olika slag, exempelvis A- och B-aktie.

Införingsdatum

Händelsedatum till exempel överlåtelse då aktien har övergått till någon annan.

Aktiebrev

Aktiebrev som har utfärdats och till vilka aktieägare som de har utgetts till.

Aktieägarinformation

Aktieägarnas personnummer/org nummer, namn och postadress.

Förbehåll

Om aktien har något förbehåll som till exempel hembudsförbehåll.

Ägartyp

Sätt egna taggar för att enkelt se om en ägare är affärsängel, företag, grundare eller anställd

Automatiserat digital aktiebok
Funkar för alla storlekar

Hantera ägandet i 1, 10, 100 eller 1000 bolag

NVRs digitala aktiebok gör det enkelt att hantera komplexa transaktioner för alla storlekar av transaktioner och företag

Automatiska beräkningar

När du registrerar en händelse i aktieboken beräknas automatiskt saker som värderingar och kvotvärde och ger direkt uppdaterade cap table, rapporter och koncernträd för alla bolag.

Emissioner, splittar och andra händelser

Komplexa händelser är enkla att registrera, oavsett mängden bolag du hanterar. Plattformen ser till att all inmatning blir korrekt.

Autogenererade avräkningsnotor vid överlåtelser

Vid överlåtelser genereras en avräkningsnota till köpare och säljare automatiskt, som sen är tillgänglig digitalt i plattformen.

Uppdaterat för alla bolag och aktieägare

Med en digital tjänst i molnet blir alla aktieägare notifierade direkt när händelser som påverkar dom registreras.

Våra tjänster

Har ni inga aktieböcker idag, behöver återskapa aktieboken eller registrera komplexa transaktioner?

Vi hjälper dig!

Upprätta aktiebok

Vi upprättar en digital aktiebok för ditt företag som följer aktiebolagslagen

Återskapa aktiebok

Få hjälp att återskapa och rekonstruera en förlorad eller felaktig aktiebok

Uppdatera aktiebok vid kapitalanskaffning och komplexa transaktioner

På förfrågan bistår vi med registreringar av komplexa transaktioner och ser till att allt blir rätt

Varför behöver jag en aktiebok?

Du får stenkoll på allt

Visste du att…

Det är fel i ca 95% av alla aktieböcker i företag med fler än 3 ägare?

Det är styrelsens ansvar att det finns en korrekt aktiebok enligt aktiebolagslagen?

En aktiebok ska upprättas så snart samtliga aktieägare undertecknat stiftelseurkunden?

NVR hjälper dig möta alla formkrav som finns för aktieboken. Registrera och överblicka det som en aktiebok måste innehålla i ett och samma gränssnitt.

Och mycket mer!

Överlåtelser, emissioner och aktiehändelser

Hantera alla typer av händelser som rör aktieboken, ägare och företagets kapital

NVR har utvecklats för att täcka precis alla scenarion som påverkar aktieboken. Följande händelser som påverkar aktieboken registreras med automatik korrekt i plattformen:

Enkel överlåtelse

En säljare och en köpare

Avancerad överlåtelse

En köpare till många säljare, många säljare till en köpare eller många köpare till många säljare

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Uppdelning (split)

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Sammanläggning (omvänd split)

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Aktiebrev

Hantera utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning av aktier

Lägg till / ta bort pantsättning av aktier i aktieboken.

En långsiktig lösning där det är lätt att göra rätt

NVRWord och Excel
Notiser och meddelanden vid händelser
Automatisk kontroll av rätt inmatning vid komplexa händelser
Enkel versionshantering
Full spårbarhet av historik
Tillgänglig för alla aktieägare och styrelse 24/7
Automatiska beräkningar vid split, emissioner och andra händelser
Kan generera digitala aktiebrev
Ägardepå
Automatiskt genererade rapporter
Integrationer till tredje parts register
Enkelt att följa lagar och regler