Kom igång gratis

Den smarta aktieboken som jobbar för dig

NVRs digitala aktiebok hanterar allt från små till stora aktieägarregister med enkelhet och gör annars komplexa processer som emissioner och överlåtelser enkla och smidiga att hantera.

Fler än 25 000 aktiebolag har förenklat sin administration och använder Sveriges ledande tjänst för digital aktiebok online

Sveriges smartaste digitala aktiebok interface

Klick, klick och så var det klart

Upprätta - registrera - uppdatera din aktiebok på nolltid

NVRs digitala aktiebok är designad för att du ska spendera minimalt med tid på administration och få mer tid till annat

Integrationer som sparar tid

Data hämtas och uppdateras automatiskt direkt från Bolagsverkets och Skatteverkets register

Inbyggd felkontroll vid ny data

Steg för steg flöden för att undvika misstag

Transparent och tillgängligt

Uppdaterad och tillgänglig aktiebok 24/7 för alla berörda parter på en molnbaserad plats

Notiser och meddelanden

Automatiskt till utvalda användare vid händelser och uppdateringar i aktieboken

100 % Automatiserat

Registrera alla händelser så sköter plattformen resten

NVRs system gör automatiskt alla beräkningar, tar fram rapporterna du behöver och skickar notiser till aktieägare och deras aktiedepåer vid händelser som påverkar dem.

Cap table

Aktiebok

Aktieägarregister

Ägarförteckning

Rapporter

Ägardata

Hantera alla typer av händelser som rör aktieboken, ägare och företagets kapital

NVR har utvecklats för att täcka precis alla scenarion som påverkar aktieboken. Följande händelser som påverkar aktieboken registreras med automatik korrekt i NVR:

Enkel överlåtelse

En säljare och en köpare

Avancerad överlåtelse

En köpare till många säljare, många säljare till en köpare eller många köpare till många säljare

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Uppdelning (split)

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Sammanläggning (omvänd split)

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Aktiebrev

Hantera utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning av aktier

Lägg till / ta bort pantsättning av aktier i aktieboken.

Digital aktiebok online

Enkel versionshantering - alltid i molnet, alltid uppdaterad för alla

Ett uppdaterat digitalt register för allting som rör din aktiebok

Så fort en händelse registreras så är er digitala aktiebok online alltid uppdaterad för alla aktieägare och intressenter. 

Registrera dig och kom igång med din aktiebok på några minuter

Aktieägarna älskar sin digitala ägardepå

Äntligen får dina aktieägare en översikt över sina onoterade aktier och derivat i egen, digital ägardepå med full historik över händelser, senaste värdering och mycket mer.

Vid överlåtelser genereras dessutom avräkningsnotor för köpare och säljare automatiskt som de kan ladda ner!

Generera de rapporter som behövs med ett klick

Rapporter till banken, styrelsen, aktieägarna eller revisorn genereras på några sekunder. 

Rapport på varje enskild aktieägare 

Fullständig aktiebok med historik

Cap table

Alla registrerade händelser

Bygg din egen rapport

… Och mycket mer! 

Automatisk åtkomst för styrelse och revisorer

Nu slipper du skicka Excel- dokument fram och tillbaka. Ge access till administratörer, styrelse och revisorer och de kan enkelt hämta den information och de rapporter de behöver.

Henrik Kristensen

Vår digitala aktiebok är designad av experter

Nyemissioner, optionsprogram och andra händelser hanterar du enkelt och korrekt med NVR

Sveriges ledande expert på aktiebokshantering, “Aktieboksprofessorn” Henrik Kristensen, rådgivare till myndigheter och Sveriges ledande advokatbyråer, har säkerställt att alla steg och processer är enkla att utföra på ett korrekt sätt. Allt i enlighet med aktiebolagslagens krav på aktieboken så du kan känna dig trygg

Dessutom finns vi alltid tillgängliga för rådgivning.

Visste du att det är fel i ca 95% av alla aktieböcker i företag med fler än 3 ägare?

NVR hjälper dig hantera all information och säkerställa att allting är korrekt. Med NVR kan du enkelt överblicka:

Aktienummer

Varje akties nummer, aktierna tas upp i nummerföljd i aktieboken.

Aktieslag

Det ska anges om det finns aktier av olika slag, exempelvis A- och B-aktie.

Införingsdatum

Händelsedatum till exempel överlåtelse då aktien har övergått till någon annan.

Aktiebrev

Aktiebrev som har utfärdats och till vilka aktieägare som de har utgetts till.

Aktieägarinformation

Aktieägarnas personnummer/org nummer, namn och postadress.

Förbehåll

Om aktien har något förbehåll som till exempel hembudsförbehåll.

Säker behandling av aktieboken

Integritet, säkerhet, spårbarhet och versionshantering av aktiebokens data

Alla svenska användare verifieras med BankID och NVR krypterar all data

Många misstag beror på att enkla verktyg som Excel saknar funktioner för versionshantering, spårbarhet och datavalidering. Med NVR får du en aktiebok med:

Ikon checked

Inbyggda och automatiska säkerhetsrutiner

Ikon checked

Enkel versionshantering

Ikon checked

Tillgänglighet 24/7

En långsiktig lösning där det är lätt att göra rätt

NVRWord och Excel
Notiser och meddelanden vid händelser
Automatisk kontroll av rätt inmatning vid komplexa händelser
Enkel versionshantering
Full spårbarhet av historik
Tillgänglig för alla aktieägare och styrelse 24/7
Automatiska beräkningar vid split, emissioner och andra händelser
Kan generera digitala aktiebrev
Ägardepå
Automatiskt genererade rapporter
Integrationer till tredje parts register
Enkelt att följa lagar och regler