Komplexa transaktioner och ägarstrukturer

Få hjälp att registrera komplexa transaktioner i er aktiebok

Oavsett om ni har en aktiebok i excel eller word innehållande stor mängd data ni ska migrera, eller behöver hjälp att registrera emissioner med många aktieägare och andra komplexa transaktioner, kan NVR med sin expertis och plattform hjälpa dig hantera det korrekt

Mer än 25 000 aktiebolag har fått hjälp av NVR att upprätta en korrekt aktiebok. Här är vad några av dem säger om oss:

Logotyp för MAQS Advokatbyrå
Vi har de högsta kraven på en korrekt, effektiv och säker hantering av all dokumentation då följderna blir stora och kostsamma om det skulle bli fel. Vi var noga med att välja ett enkelt och kostnadseffektivt digitalt verktyg som erbjuder högsta möjliga kvalité och säkerhet och har säkerställt att plattformen från NVR uppfyller alla våra krav.

Advokatbyrån Vinge

Logotyp för MAQS Advokatbyrå
Digital aktiebok sparar oss enormt mycket tid och minimerar risken för fel då allt sköts automatiskt eller med ett enkelt knapptryck vilket kunde ta flera timmar tidigare beroende på vilka uppdateringar som behövde göras.

MAQS Advokatbyrå

Hur vi hjälper dig

Vi har hjälpt tusentals kunder att registrera emissioner och andra komplexa händelser korrekt

Så här hjälper vi dig uppdatera din aktiebok i fem enkla steg:

1.

Datainsamling

Om ni inte har en aktiebok idag lämnar ni in all befintlig dokumentation kring er aktiebok till oss, inklusive information om tidigare ägare, transaktioner, emissioner och andra relevanta handlingar. Om en emission eller liknande ska registreras delar ni helt enkelt det med oss. Vi hanterar dokumentation i både Excel och Word. 

2.

Datasortering

Vårt team bearbetar och organiserar datan för att säkerställa att den är korrekt och i rätt format för uppladdning. Vi hanterar komplex dokumentation och data utan problem. 

3.

Digitalisering i NVRs system

Alla händelser från din aktiebok laddas upp till NVR:s digitala aktiebokstjänst, strikt enligt aktiebolagslagen. Detta garanterar ett korrekt upprättande av din aktiebok.

4.

Klart! Upprättad aktiebok och överlämning av administration

När processen är färdig tillhandahåller vi automatiskt genererade rapporter som inkluderar uppdaterat cap table, aktieägarförteckning, en detaljerad historik över aktieboken samt dess nuvarande status. Nu kan ni enkelt uppdatera er aktiebok själva vid framtida händelser. 

För alltid - Enkel registrering av händelser samt tillgång för ägare och styrelse

Med vår lösning kan du enkelt registrera framtida händelser såsom optioner, aktiesplitar och nyemissioner direkt i systemet. Vårt system hanterar alla beräkningar och uppdateringar, vilket säkerställer 100 % spårbarhet och versionshantering samtidigt som ägare och styrelse kan se alla uppdateringar direkt. 

Digital aktiebok med automatiska beräkningar

Registrera händelsen och så sköter plattformen resten

NVRs digitala aktiebok gör det enkelt att hantera komplexa transaktioner för alla storlekar av transaktioner och företag

Automatiska beräkningar

När du registrerar en händelse i aktieboken beräknas automatiskt saker som värderingar och kvotvärde och ger direkt uppdaterade cap table och rapporter för alla bolag.

Emissioner, splittar och andra händelser

Komplexa händelser är enkla att registrera, oavsett mängden bolag du hanterar. Plattformen ser till att all inmatning blir korrekt. 

Autogenererade avräkningsnotor vid överlåtelser

Vid överlåtelser genereras en avräkningsnota till köpare och säljare automatiskt som är tillgänglig digitalt i plattformen.

Uppdaterat för alla bolag och aktieägare

Med en digital tjänst i molnet blir alla aktieägare notifierade direkt när händelser som påverkar dom registreras.

Alltid korrekt & uppdaterad

Generera korrekt ägarstruktur med några klick

När ni registrerat aktieboken för alla bolag på plattformen får ni en komplett överblick över ägarstrukturen i alla bolag

Överlåtelser, emissioner och aktiehändelser

Hantera alla typer av händelser som rör aktieboken, ägare och företagets kapital

NVR har utvecklats för att täcka precis alla scenarion som kan påverka aktieboken. Här är några av de vanligaste vi enkelt hanterar:

Enkel överlåtelse

En säljare och en köpare

Avancerad överlåtelse

En köpare till många säljare, många säljare till en köpare eller många köpare till många säljare

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Uppdelning (split)

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Sammanläggning (omvänd split)

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Aktiebrev

Hantera utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning av aktier

Lägg till / ta bort pantsättning av aktier i aktieboken.

Visste du att…

Det är styrelsens ansvar att det finns en korrekt aktiebok enligt aktiebolagslagen?

En aktiebok ska upprättas så snart samtliga aktieägare undertecknat stiftelseurkunden?

95 % av alla aktieböcker i bolag med fler än 3 ägare är felaktiga?

Med NVR kan du uppdater er aktiebok på några minuter. Om du är osäker, hjälper vi dig.