Åtkomst för revisorer

Automatiskt access till alla aktiebolag som skall granskas

Som revisor ges automatisk access till alla aktiebolag som du företräder. På detta sätt kan både du och bolagen spara massor av tid. I stället för att fråga efter och samla in uppdaterade kopior av bolagens aktieböcker kan du enkelt hitta det du behöver på ett och samma ställe.

Know your costumer

Bättre och mer detaljerad ägarinformation

Tjänsten underlättar även för revisionsbyråns KYC, då den ger dig access till mer detaljerad ägarinformation än en enkel slagning om verklig huvudman.

Ett format

I stället för en mängd olika svårtolkade format, hittar du aktieböcker i ett standardiserat format. Alla förändringar är spårbara och du vet att det enbart finns EN digital aktiebok. Aktieböcker som förs i Word eller Excel tenderar ofta att försvinna eller finnas i många olika versioner.

Allt på ett ställe

Genom att logga in med Bankid, kommer samtliga aktiebolag som skall revideras att listas. Det kommer då klart och tydligt framgå vilka av dessa bolag som har en digital aktiebok och vilka som ännu saknar det

Vikten av granskning

För att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sina rättigheter i bolaget är det av central betydelse att aktieboken hålls uppdaterad och förs på ett korrekt sätt. Om brister upptäcks måste därflr dessa anmärkas i revisionsberättelsen.