Rådgivare

Enkel och digital byråtjänst

Från så lite som 500 kr/mån kan din byrå vara igång redan idag med att erbjuda alla dina aktiebolagskunder onlinetjänster som är moderna, effektiva och lönsamma. Du importerar enkelt hela klientstocken med en lista av organisationsnummer.

Effektivt och lönsamt

Hjälp era kunder att skapa ordning och reda

Digital onlinetjänst för advokatbyråer, redovisningsbyråer, private equity administratörer eller andra organisationer som har vilja och förmåga att bistå sina kunder med att föra aktiebok. Med Byråtjänst hjälper du dem att klara krav på lag- och regelefterlevnad, samtidigt som du hjälper dem att skapa ordning och reda. Byråtjänst är modern, effektiv och lönsam.

Modern

Med digital aktiebok finns ägarinformationen tillgänglig online 24/7 både för byrån och kunden. Alla förändringar är spårbara och du vet att det enbart finns EN digital aktiebok. Aktieböcker som förs i Word eller Excel tenderar ofta att försvinna eller finnas i många olika versioner.

Effektiv

Ladda enkelt och smidigt upp hela er kundbas och relaterade kundnummer. Att föra aktiebok automatiseras även med snabbare och mer korrekta registreringar där, aktier dateras och numreras korrekt, kontroll vid emissioner och transaktioner och där alla händelser är fullt spårbara.

Lönsam

Spara tid med snabbare och mer korrekta registreringar där ägarinformationen alltid finns tillgänglig utan att kontakta kunden. Erbjud även era kunder hela NVR:s produktutbud, från digital aktiebok till optionsböcker och kapitalanskaffningstjänster.