CapTable

Enkel och automatiserad ägaröversikt

Alltid en uppdaterad och transparent insyn över alla aktieägare och företagets ägande som helhet. Det bästa av allt, företagets capTable uppdateras automatiskt vid registrering av nya händelser.

Personer som granskar information och data
Värdeskapande

Berättar vem som äger hur mycket av ditt företag.

CapTable är inte en aktiebok. Den innehåller en lista över alla aktieägare i ett bolag, vad dom äger och hur mycket. När det gäller aktieböcker regleras både dess innehåll och process av ett lands Aktiebolagslag. En aktiebok är i huvudsak en historisk lista över alla aktier, som visar när och till vem de utfärdades och eventuella överlåtelser.

Transparent och inkluderande

Ger en omdelbar insyn över företagets ägarförhållanden

CapTable är viktigt eftersom de berättar vem som äger hur mycket av ditt företag. Detta kan påverka allt från hur du prissätter framtida insamlingsrundor till vem som behöver skriva av sig på större företagsbeslut.