Cap table

Enkel och automatiserad ägaröversikt

Alltid en uppdaterad och transparent översikt över hur ägandet i bolaget ser ut. Det bästa av allt, företagets cap table uppdateras automatiskt vid varje förändring som registreras i systemet.

Personer som granskar information och data
Värdeskapande

Berättar hur ägandet av aktier i ett företag fördelas

En cap table är inte en aktiebok men däremot ett resultat av de händelser som har påverkat ett bolags ägande vid en given tidpunkt. Den innehåller en lista över alla aktieägare i ett bolag och hur mycket var och en äger. När det kommer till aktieboken så regleras både dess innehåll och process av Aktiebolagslagen (ABL). Aktiebokens huvuduppgift är i princip att säkra spårbarheten i företagets ägande.

Transparent och inkluderande

Ger en omdelbar insyn över företagets ägarförhållanden

Cap tablen är viktigt eftersom de berättar vem som äger hur mycket av ditt företag. Det är mer regel än undantag att potentiella investerare vill ta del av hur ägandet ser ut som en del i ledet i sitt investeringsbeslut. Exempel på relevant information är hur mycket som ägs av nyckelpersoner, största ägare och hur rösterna fördelas om flera aktieslag förekommer.