Personlig aktiedepå

En komplett och enkel investeringsöversikt

I aktiedepån finns en komplett översikt kring aktuella värdepappersinnehav samt historiska transaktioner som du varit delaktig i. Du blir även notifierad om alla förändringar som kan påverka dina innehav.

Ta emot meddelanden

Motta meddelanden från de bolag som du är delägare i. Du blir också automatiskt notifierad om alla förändringar som på något sätt påverkar dina innehav – t.ex. nytt innehav som blir registrerat på dig. Hur du väljer att bli notifierad, t.ex. e-post eller SMS, kan du ställa in under Mina inställningar.

Ta emot dokument

Bolag som du är delägare i, har även möjlighet att skicka dokument som blir direkt tillgängliga i din aktiedepå. Så fort de har skickat ett dokument för ditt påseende kommer du bli notifierad. Logga enkelt in på din depå för att ta del av informationen.

Historiska händelser

Personliga investeringshistorik  hjälper dig att få en översikt och komma ihåg vilka transaktioner som du ska rapportera till Skatteverket, med hjälp av K10 eller K12 blanketter. Vänligen notera att till skillnad från noterade värdepappersinnehav, så rapporterar NVR inte automatiskt till Skatteverket.