Ägarbyten och andra förändringar

I händelse av att aktieägare anmäler och tydligt kan styrka att äganderätten till enskild aktie eller hel aktiepost har övergått från annan person så redigeras dessa uppgifter genom att klicka på fliken ”aktiebokshändelser” och rubriken "förändringar" välj därefter vanlig transaktion. Följ därefter de självinstruerande stegen för att registrera ägarbytet.

OBS! Det är aktieägarens ansvar att kontakta bolaget och informera om eventuella ändringar, eftersom det först och främst ligger i den enskilda aktieägarens intresse att bolaget har tillgång till aktuella uppgifter.

Andra typer av förändringar, t.ex. utgivande/makulering av aktiebrev, överlåta rätten till aktieutdelning till annan person, införa anteckningar som skall synas i aktieboken eller registrera pantsättning, registrerar du snabbt och enkelt via rubriken "övriga aktiebokshändelser".

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal