Fullständig historik är det enda rätta

I händelse av att ditt företags aktiebok, på ett eller annat sätt, har gått förlorad eller inte uppfyller aktiebolagslagens lag- och formkrav är det av absolut vikt att aktieboken återskapas eller rekonstrueras. Grundregeln säger att det enda sättet att göra detta på är att göra en så kallad fullständig rekonstruktion. Detta innebär att aktiebokens fullständiga historik återskapas sekventiellt från det ögonblick bolaget bildades, fram till dagens datum. Detta betyder att du börjar uppläggningsprocessen med att registrera aktiekapital, antalet utgivna aktier och ägare så som det såg ut när bolaget bildades. Dvs OM bolaget bildades som ett lagerbolag, då är det dessa uppgifter som skall föras in. När uppläggningsprocessen har slutförts, registreras sedan alla förändringar (transaktioner, emissioner, omvandlingar etc) i tidskronologisk ordning. NVR aktiebok ser sedan till att alla individuella aktier numreras rätt och att aktiebolagslagens formkrav uppfylls.

Värt att notera är att aktiebolagslagen tillåter att aktiebokens fullständiga historik enbart går 10 år tillbaka i tiden OM företaget övergår från att föra aktiebok i pappersform till att föra den digitalt, dvs. använda sig av NVR:s aktiebok. Detta innebär ett specialfall där aktiebolagslagens lag- och formkrav skulle vara uppfyllda, trots att aktieboken inte innehåller en fullständig historik.

Om bolaget har lång historik eller om man är ovan med denna typen av arbete, så kan det finnas en poäng att ta hjälp. Kontakta gärna NVR, så kan vi ge dig en offert!

 

Processbeskrivning rekonstruktion av aktiebokshistorik:

processbeskrivning-aterskapa-aktiebokens-historik.pdf

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal