Aktuell prislista

Abonnemangsavgift:

En årlig abonnemangsavgift utgår per anslutet aktiebolag och eventuell extra tjänst, enligt vad som anges nedan. I avgiften ingår tillgång till teknisk support enligt vad som närmare anges i allmänna villkor för abonnemang av NVR:s systemtjänst för aktieboksadministration.

Antal aktieägare Aktiebokstjänst Pris/månad
Max 3 st Begränsad 49 kr
Max 10 st Begränsad 99 kr
Max 20 st Begränsad 199 kr
Max 40 st Begränsad 299 kr
Max 100 st Begränsad 399 kr
Full tjänst Obegränsad 499 kr
Extra abonnemangstjänster
Extra administratör 0 kr/månad (kräver full tjänst)
NVR för aktiebok åt kund 199 kr/månad (kräver full tjänst)
Övriga tjänster
Registreringar, kunskapssupport och enklare konsulttjänster 950 kr/h (minimum 15 min)
Registreringar debiteras med 3 min per aktiepost och ny delägare
Rådgivning, analys och avancerade konsulttjänster, t.ex. rekonstruktioner 1 450 kr/h (minimum 15 min)
Utbildning och föredrag 2 400 kr/45 min

Övriga avgifter:

Fakturaavgift om 35 kr per faktura tillkommer till alla fakturor. Lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr påförs automatiskt om faktura ej betalas inom 30 dagars kredittid. Dessutom debiteras dröjsmålsränta med 2 procent per månad. Underlåter kundbolaget att betala faktura trots påminnelse, kommer inkassoavgifter att påföras.

Prövotid:

Kunden äger rätt att under 30 dagar bruka tjänstens basfunktionalitet kostnadsfritt. Därefter måste kunden välja att teckna ett abonnemang för att bruka tjänsten. Kund med 1-3 aktieägare har en möjlighet att välja en förlängd kostnadsfri prövoperiod, med starkt begränsad funktionalitet. Denna period upphör när antalet aktieägare överstiger 3 stycken, alternativt när kunden väljer att teckna ett riktigt abonnemang. Skulle kund med fler än 3 delägare avstå från att teckna ett abonnemang efter prövotidens utgång anses anslutningen av bolaget vara avslutat och kunden äger ej tillgång till tjänsten efter prövotidens utgång. Erbjudande om kostnadsfri prövotid kan enbart utnyttjas en gång per kund (aktiebolag). För det fall kundens abonnemang upphör och kunden efter en kortare eller längre period tecknar ett nytt abonnemang utgår avgift redan från den dag återanslutningen sker.

Samtliga priser ovan anges exklusive moms.

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal