Företagsvärderingstjänst - ValuePredict™

 

ValuePredict är en tjänst för värdering av onoterade aktiebolag. Värderingen är helt automatisk och baseras på bokslutsdata från Bolagsverket.

Syftet med tjänsten är att erbjuda ett snabbt och effektivt sätt att ta fram ett kvalificerat underlag som kan ligga till grund för diskussionen mellan olika parter.

Värderingen fungerar bäst för relativt stabila bolag med minst ett par års historik.

Tjänsten kan användas till exempel vid försäljning eller förvärv, bodelning, arvsskiften, generationsboende eller bara som en objektiv kontroll på hur värdet i ens egna bolag utvecklas över tiden.

I värderingen ingår:

  • en sammanställning över ekonomin i företaget

  • en konkurrentjämförelse

  • en branschanalys samt

  • ett antal olika värderingar baserat på olika metoder

  • senaste bokslutet i form av balans- och resultaträkning

Rapporten levereras elektroniskt i form av en pdf-fil.

Vill ni veta mer om tjänsten kan ni gå in på www.valuepredict.se, där hittar ni även en exempelrapport.

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal