Emissioner, uppdelningar, hembud och annat

Under fliken aktiebokshändelser presenteras en översikt över alla förändringar som har skett i aktieboken. Du har möjlighet att se alla händelser, söka händelser som är genomförda under en specifik tidsperiod, eller välja att enbart aktiebokshändelser av en speciell typ, så som t.ex. enbart transaktioner eller nyemissioner. På denna sida kan du också få se hur aktieboken såg ut vid varje given tidpunkt, kopplat till en specifik aktiebokshändelse. Du har också möjlighet att ladda upp t.ex. kopior på transaktionsnotor eller andra dokument och koppla dessa till en specifik händelse.

Alla förändringar av antalet utgivna aktier, aktieslag, bolagets aktiekapital, aktiernas kvotvärde och begränsningar av aktiers överlåtelsebarhet (hembud och förbehåll) kallas företagshändelser. Om du vill genomföra någon av dessa åtgärder kan du klicka på fliken "förändringar" och sedan rubriken ”företagshändelser” (av engelskans "corporate action") och sedan följa enkla och tydliga instruktioner om när, vad/hur och vilka. Företagshändelser omfattar följande förändringar:

  • Nyemission
  • Apportemission
  • Fondemission
  • Minskning av aktiekapital
  • Uppdelning (split)
  • Sammanläggning (omvänd split)
  • Omstämpling av aktieslag
  • Hembud och förbehåll

Vänligen notera att alla registrerade företagshändelser skall föregås av beslut på bolagsstämma.

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal