Det är enkelt att komma igång

För att aktivera ett konto måste man anmäla ett företag och en person som huvudadministratör. Detta gör du genom att klicka på rubriken "skapa aktiebok" överst på webbplatsens huvudsidan. Det första momentet i uppläggningsprocessen är att ange bolagets organisationsnummer (med 10 siffror enligt 556XXX-XXXX) varefter bolagets namn och adress hämtas automatiskt. Därefter fyller du i personnummer (med 10 siffror enligt ååmmdd-nnnn) och e-post adress till den person som skall vara huvudadministratör av bolagets aktiebok.

Administratören kommer att ha rättighet att utföra alla ändringar i aktieboken, ta fram rapporter osv.

Genom att klicka på rutan "Gå vidare" kommer kontot att aktiveras. NVR kommer därefter att automatiskt skicka ut inloggningsuppgifter till den e-post adress som angivits till huvudadministratören. Dessa uppgifter är nödvändiga för att fortsättningsvis kunna komplettera företags- och aktieägaruppgifter eller utföra ändringar i aktieboken.

Om du har valt att fortsätta uppläggningsprocessen omedelbart efter det att du aktiverade kontot kommer du direkt till det första av 3 steg för att lägga upp ett företags aktiebok i NVR:s tjänst. Om du skall rekonstruera historiken i din aktiebok, hänvisas du här till att först läsa igenom och följa de instruktioner som presenteras i avsnittet – Rekonstruktion av aktiebok.

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal