Person- och integritetspolicy

 

Ändamål och användning

Ändamålet med NVR:s registrering av personuppgifter är för att via Internet tillhandahålla en enkel och fullständig aktiebokslösning gentemot NVR:s kunder. Eftersom varje företag enligt lag är skyldigt att föra aktiebok tillhandahåller NVR denna elektroniska tjänst för att underlätta för kunderna så att hanteringen av deras aktieböcker skall bli smidigare och effektivare.

Uppgifter som registreras

De uppgifter som NVR registrerar för att kunna tillhandahålla denna tjänst och göra den ändamålsenlig är följande:
 

  • Varje aktieägares personnummer/organisationsnummer, namn, och postadress. Om aktieägaren har lämnat ytterligare kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer eller e-post adress, kommer även dessa uppgifter att noteras.
  • Varje akties nummer, vilket slag aktien tillhör och vem som innehar aktien.
  • Om eventuella aktiebrev har utfärdats och i så fall till vilka aktieägare som aktiebreven utgetts.
  • I de fall någon aktieägare har en förmyndare eller god man registreras även denne förmyndares kontaktuppgifter.
  • Eventuella förmånstagare och deras kontaktuppgifter - t.ex. om någon annan person än aktieägaren har rätt till aktieutdelning.
  • Eventuella noteringar som enligt lag skall kopplas till respektive aktiepost.
  • Företagets styrelse och styrelsesuppleanter, samt deras kontaktuppgifter
  • Företagets revisor och i förekommande fall revisorsuppleanter och deras kontaktuppgifter.
  • Administratörens namn, personnummer och e-post adress
  • Observatörers namn, personnummer och e-post adress

 

Syfte
De registrerade uppgifterna kommer att användas för att sammanställas till en aktiebok för kundens räkning. För kundens räkning kommer även transaktionsrapporter, aktieägarrapport och rapporter om aktiekapitalets förändring att sammanställas i en ägarrapport.

Åtkomst och rättelse av uppgifter
Om du vill ha information om vilka uppgifter som finns registrerade i vårt system eller om du vill att de uppgifter vi har lagrat om dig justeras är du välkommen att kontakta oss på följande adress:

Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) Box 5243 402 24 Göteborg

E-post adress: info(a)nvr.se

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal