Aktiedepå underlättar för NVRs kunder att uppfylla GDPR

2018-05-23

Enligt Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har alla som är registrerade i ett register, så som en aktiebok, rätt att erhålla registerutdrag. Enligt samma förordning har samtliga bolag en skyldighet att vidta ”tekniska och organisatoriska” åtgärder eller hjälpmedel för att underlätta dessa registerutdrag. Genom att aktivera NVRs aktiedepåtjänst kan alla aktieägare själva logga in med Bankid och ta del av de personuppgifter som finns registrerade om sig själva kopplat till sitt ägande i respektive aktiebolag.

Med hjälp av aktiedepåtjänsten på Värdepapperszonen (VPZ.se) kan alla bolag som använder NVRs digitala aktiebokstjänst fullgöra sina skyldigheter att svara på begäran från registrerade aktieägare och deras utövande av sina rättigheter enligt de nya Dataskyddsregler som kommer att tillämpas den 25 maj 2018. Dessa rättigheter kan innefatta rätt att erhålla information (registerutdrag) samt att på de registrerades begäran rätta, blockera eller radera Personuppgifter, inom ramen för de begränsningar rörande radering av aktieboksinformation som omnämns i 5 kap. Aktiebolagslagen.

”Genom att använda digitala lösningar som finns både i Nordiska Värdepappersregistret och på Värdepapperszonen så kan det regulatoriska arbetet för samtliga 5 000 aktiebolag som använder NVRs tjänster underlättas. Detta är ett typexempel för tjänster inom området RegTech.” säger Henrik Kristensen, Vd Reguity Group AB (publ), som äger Nordiska Värdepappersregistret.

 

 

OM NORDISKA VÄRDEPAPPERREGISTRET
Nordiska Värdepappersregistret är Sveriges ledande plattform för ägaradministration för i första hand privata och onoterade företag.

 

OM REGUITY GRUP
Reguity Group AB (publ) är Nordeuropas största digitala plattform för ägare och investerare i onoterade bolag. Reguity tillhandahåller ett flertal tjänster och verktyg inom ”regtech” och ägaradministration för första hand privata och onoterade företag. Läs mer om Reguity Group på www.reguity.com

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal